May 11, 2012

Portrait ASCII Art

Testing out a utility called jp2a, which converts jpeg images to ASCII chars. View the image below with your eyes squinted. Please be noted browsing latency might be affected due to high amount (175 KB) of html code in this page.

Command invoked:

$ jp2a portrait.jpg  --color --width=80 --html > portrait-ascii.htm

ddxxxxxkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkO0KKKKKKKKK0OkkkkkkkkkkkOkkkxxxxx
xkOOOOOOOOOOOOOkkkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkkO0KKKKKKXXK0OOOOOOOOOOOOOOOkkkkkk
KNWWWNXK00OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO0KKKKKKXXKK0000000000000OOOOOOOO
WMMMMMWKOkkkkkkkkkOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkO0KKKKKXXKKKKKKKKK0000000OOkkkOO
WMMMMMWXK0O00OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOkkOOOOOOOOOOkkkkO0KKKKKKKK00KKK0000000OOO000000
WMMMMMMNXKKKKK0000OOOOO0000OOOkkkxxddddxdddxxdoodxkOO0KKKKK00KKK00OOO0000KKXNNNN
NWWWWWWNNXXXXKKKK0000000K0Okkkkdl:,'''''',;,;,..':ldkkkOKKKXXXXXKK0000KKKKXNWWWW
WWWMMMWWWWNXXXXKKKKXXXNNNKxxxoc,.    ........'.   ..;cood0XXNNNXXKKKKKKKKXXNNNWN
MMMMMMMMMWWNNNXXXXXNNNWWXxdo:'....,:ccccc::;,.'.    ..'::ckKXNNXK00KXKKKXXXXK0Ok
WMMMMWWWWWNNXXXXXXXXXXXKxoc,...;codddddddddddl::,.     .,;:oOXNXK00XXNXXNNXK0Oxd
XXXXXXXXXXXKKKKKKXXK0Okoc:'..;codxxxxxxxxxxxxxdooc;..   .';;oKNXKO0XNNXXNNXK0Okk
KKKKXXXXXXKKKKKKKXXX0Oo;;'.,ldxxxxxxxxxxxxxxxxxddxdo:'. ...,;dXXKOOKXNNNNNXK0Okx
KKXXXXXXXXXXXXKKKKXXKO:...;odxkkkkkkkxxxxxxxxkkkxkkkxdc'.....;KNKOOKXNNNNXX00Okx
00KXXXXXXXXXXXKKKKXXKd'..,oxxxxxxxdxxkkkkkkkkkxdoddxxxxo,.....kNK0OKXXXXXXK000OO
kk0KKKXXXXXKK0000KKK0c'..cddddoc:,..';lodddoc;,',:codxxxl'...'dK0OO0000K00OOOOOO
OOO0000000000OkkO0000d, .oxdddoloooc:;:clolc::coxxxdxxxxd;..':dOkkkOOOOOOOOOOOOO
OOOO00OOOO0000OkkOOO0k; 'dxddolclc:ccc:coxoc:::;;clodxxkxc..';kOOkOOO0000O000000
OOOOOOOkOO000000kkxxkkc,:dddxdocc;';;:ooxxddl;;,,cloxkxxxl'.'cO0000000O00OOO0OOO
OOOOOkkkOOO00000000OOOOx;dxdxxxdolllodookOxdxdooodkOOkxkkc.:l0KKKKK00OOOOkkOOOOk
OOOOOOkk00KKKKKXXXXKKKKKldxxkkkkkkxxxddxO0OxddxxkkOOkkkkxl;ox0000000OOkxdxxOOOkk
OOO0K0kk0KXKKK0OOOOO0KKKddxxxxxxxxxdodxkOOOkdoodxxxkkkxxxolxO0K0OOOkkxxdodxkOkkk
OkkOK0kk0KKKK0OOkkkOO0OOkxddddddddoooo::loo:ldoddxxxxxxxdxkkk00OkkxxxkkxoddkOOOk
0kkOK0kxOKKKK0kdoooxkOOOOkxdddooollool:;;:::cdkxdddddxxxxkOkkkkxxkkOO0OxoddxOOOk
0kkO00Oxk0KKKOl;:ccdO0000OkddoloooodddooooddxxxdlloodxxxxOOkddxxkO0000OxoooxOOOk
Okxk00OdkO000kdldxkO000OOOkxdooool:;:;:::ccccclc:loddxxx:;:clodxxxxkxxxdooodkOOx
KKKKKKK0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOkdollllclooolcccldxkxdooddddc....,;::::;;;;;,:lodkOOd
0KK000OkxxkkkxkOOO0000000Okdoollcclooolcclloddxkxxddool..............   .codOOko
OkkkkkxddxkkkkO000000000Okxddolcclooooooollodxkkkxdlcod..............   .cldkOkd
OOOOOOOxdxxkkkO00000000OOkxddoldlcllooolcclccldolc:coxko:............   .cldk00k
000000Okdxxkkxk0000000OOkxxdoddddoc::::::;;;;;;::cloxkOoxxlc::;;;;,,''..,lox0K0O
00K0000kxdxkkxk000000OOkxxkxxxccddollcc:;;,;;::clodxkkxlxkkkkxddoolc:;;,;lox0KKO
KKK0000OxdxxxxkO000OOOkxxxkddd;.oooollcc::;:::cclodxxxloxkkxxkkkxxocc:;;;loxOKK0
0000000OxdxxxxkO00OOOkxxkododd;.;lllcccc::::::clooddoccodxkxxxxxxkkkxdoolodx0KK0
0000000OxddxxxxOOOOOkxxxdlddddc'.:c:ccccc::ccccllool:cloodxxxdxxoxxxkkkkkkkkO00O
0000000OxddxxkkOkkxxxooolcodxdlc,,::::::;;;;;::cclc:cooddddddodxodxodxxxxkkkkkkk
0000000OkkkOOkxxxxxdo:olocloddoll:::c:cc:;;;;;::llcloddddddxoodxdodolxxdxkkkkkkk
000000OOOOkkxxdddddl:clolclooloolllclooooolclllodoooodddddxdoooxdooccdddxddxxxkk
00000OOOkxxdddooddo:;ococclooooc;'..'cxxxxxkkkkdl;.....'cdddoooodllccdddolodddoo
OO00Okkxxdddoollooc;;cc:::ccc;.  ....,:oxxkkkxc;'.'......',,'..:cll:cdoolooddllo
OOOOkkxxoooooolcco:;,:,...'''','',,;;,,;odxxd:;,,;;',,,;:::;;,:llll:coolllooccoo
OOOkkxdddollllllclc;;lc:::::::::;;;;;:::cddo::ccc:;,;:clllllccloollcclcclllclood
Okkkxxdddollccllccc::lcccccccccc::::::cc:lo:clcc::;:cccclllllllolll:cc:cll:coooo
Ooodxxddoollc::c::c::lcclccccccccccc:ccc:::;cccc:;:ccccccccllllolll:c:clc:ccool:
xollllodddoc:c;;;:::clclllllcccccccc:::;;,,:cccc:;:cccccccllllllllc;c;cc;;clcc;:
ooolc:;codoc:::,,::;ccclclclccccccc:::cc:'';:cc:;::ccc:cccllclcccc:::;c;;cccc;;c
ldolcc:;:cccc;;,';:;lccccllccccccccc::cc;',;;::;;:ccc::cccccccccc:::;;:;::c:,;:c
ldolcc:;,;:;,;;,.;;;cccccccccccccccc::ccc,;ll:;;;:cc::cccccccccc::::,;,;cc:,;:cc
oddolc:;,';:;.';',;;c:::cccccccccccc:;:lolloc:;;:cc:::ccccc:::c::::;';,::;,;:ccl
oooddlc:;,';c:'..,,:::::::cccccccc:cc;;:cllc:;,;::::;:cccc:::::::::,'';:;';:::::
olccllolc;,',::,.'';;;;:::c:::cccc::c:;;,;;;;;,;:::;:::c:::::::;;;;'',:,.,,;::cc
dollc:::clc;'';:'..;;;;;;::c::::cc:::::cc:;;;,;::::;;:::::::;;;;;;;..;,.';;:cccl
olcclooc;;:c:,.;:'.,;;,;;;::c:::::c::::::;,;;;::::;;;;::::;;;;;;;;,.',..,;::clol
ollc::cloc;;;;'',:.,,,,,,;::::::::::::;;;;;,,;:::;;;;;::;;;;;;;;;;..,..',;:ccc:;
olllc::;:cccc:;,';.'',,,,,;;:c::;:::::;;,,,,;:::;;;;;;;:;;;;,,;;;,..'..',;::,,:c
loooolc:;;::ccc:;,...''',,,,;::c:;;::;;,,,,;::;;;;;;;;;;;,,,,;;;,,...,;cl::,:clc
cclllooooolc:::cc:......'''''',::;;,;;,,,,,:::;;;;;;;;;;;,,,,;;,''.,:ooolloddclo
c::::ccc:::;::::::c;'..........,;::;,,,',,;::;;,;;;;;;;;,,,,,;,,,:odoodxdolod:;c
ccllc:;;;;::cccc:::c:,.......''',;;;,''',;::;,;;;;;;;;;,,,,,,,,.:lodxdoc:lddcc:;
lcc::ccccccc::;;;;;;:c,....''''''',;;,',;::;;,;;;;;;;;,,,'',,''.;::cc;,cdocclolc
c::cclccc:::;;,,''',,;;'...'''....',,,,;;::;;,,;;,;;,,,,''',,'..;::;,cddc,'llolc

No comments:

Post a Comment